top of page

Game Time oli Oulun kaupungin ja Tampereen kaupungin yhteishanke, jossa luotiin nuorille matalan kynnyksen polkuja pelien tekemiseen liittyvästä osaamisesta työelämän verkostoihin. Lisäksi hankkeessa tarjottiin koulutusta vailla oleville nuorille mahdollisuuksia osoittaa itse hankittua osaamistaan pelialan ammattilaisten

verkostoissa. Hanke rahoitettiin Euroopan sosiaalirahastosta.

​Game Time -hankkeen loppuseminaari järjestettiin 29.11.2018 Oulussa klo 13-16 Vanhalla Paloasemalla.

Iltapäivän aikana luotiin katsaus Game Time -hankkeen ja Pelifarmien toimintaan ja tuloksiin, sekä päästiin kokeilemaan Pelifarmeilla tuotettuja pelejä.

Ohjelma:

13.00 Kahvit

13.15 Game Time ja Pelifarmi: Tulokset, toiminta ja tulevaisuus

14.00 Kokemuksia Pelifarmilaisilta, Saara Korhonen ja Pekka Honkanen

14.30 Pelifarmi osana pelialaa, Joni Lappalainen, IGDA/Dreamloop Games

15.00 Pelifarmi -valmennukset tutkijan silmin, Anu Gretschel

15.15 Ohjausryhmän puheenvuoro, Jukka Etu-Seppälä

15.30 Vapaata keskustelua Pelifarmilaisten kanssa ja pelien testaamista

16.00 Loppusanat

Game Time -hanke kiittää kaikkia hakeneita ja osallistujia sekä yhteistyökumppaneita kuluneesta kahdesta vuodesta 2017-2018!

bottom of page