top of page
TIETOA VANHEMMILLE

Pelifarmilla tehdään digitaalista nuorisotyötä, jonka tavoitteena on tukea nuoren kokonaisvaltaista kasvamista aikuiseksi. Nykypäivänä iso osa nuorten arjesta kuluu älypuhelimella, jonka lisäksi osa nuorista harrastaa aktiivisesti pelaamista. Me pyrimme tukemaan nuoren kasvamista tarjoamalla turvallisen ja tasapainoisen tilan, jossa yhdessä tekeminen ja ohjaajien tuki vahvistavat nuoren itsetuntoa sekä sosiaalisia taitoja.

VINKKI: Pelikasvatukseen ja pelaamiseen liittyvää ajankohtaista tutkimusmateriaalia sekä sisältöä löytyy osoitteesta: https://www.pelikasvatus.fi/

Voiko pelaaminen olla aito harrastus?

Pelaaminen voi olla harrastus siinä missä lukeminen, jalkapallo tai kielten opiskelu. Sillä on todettu olevan paljon positiivisia vaikutuksia, kuten ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen, kielten oppiminen, multitaskaamisen oppiminen, refleksien kehittyminen sekä ystäväsuhteiden ylläpitäminen. Kuten kaikissa muissakin harrastuksissa, myös pelaamisessa kannattaa huomioida nuoren tilanne kokonaisvaltaisesti. Sujuuko koulu? Onko kavereita? Saako nuori tarpeeksi unta ja ravintoa? Jos nämä asiat ovat hyvin, silloin pitkistäkin peliputkista ei tarvitse olla huolissaan.

Osalla nuorista voi olla hankaluuksia elämässä, jotka estävät fyysisiin toimintoihin osallistumisen. Tällöin ystävien saaminen verkon välityksellä korostuu entisestään, ja voi tehdä verkkoyhteisöistä ainoan paikan, jossa nuori kokee olevansa oma itsensä.

Vaikka nuori näyttäisi olevan koneella yksin, hän voi olla yhteydessä ystävien kanssa joko äänichatissa tai tekstin välityksellä. Verkko-ystävistä voi keskustella nuoren kanssa samalla tavalla kuin fyysisesti tavattavaissa olevista ystävistä.  

Mikä on sopiva aika pelata päivässä?

Tähän ei ole mitään yksiselitteistä vastausta tai valmista pohjaa joka sopisi kaikille. Jos nuori esimerkiksi harrastaa paljon urheilua, ja sitten käyttää iltaisin vielä 2-3 tuntia pelaamiseen nollatakseen stressitasonsa, pelaaminen tuskin on ongelma. Jos nuori harrastaa pelaamista tavoitteellisena harrastuksena (esimerkiksi osana e-urheilujoukkuetta), hän saattaa useamman päivän viikossa pelata viisikin tuntia päivässä. Silloinkaan pelaaminen ei ole ongelma, jos se on tavoitteellista ja nuori huolehtii hyvinvoinnista sekä arjen sujumisesta.

Joskus loma-aikana uuden pelin ääressä saattaa helposti vierähtää yli 12 tuntia putkeen. Yhtenä tai kahtena päivänä reilusti pelaaminen ei vahingoita nuoren terveyttä, kunhan huolehtii, että siitä ei tule pitkäkestoista tapaa. 

Jos kaipaat nuorellesi uutta harrastusta tai kaveripiiriä, meidän toimintaan voi tulla tutustumaan yhdessä nuoren kanssa. Ohjaajiin voi myös olla yhteydessä peli- ja mediakasvatukseen liittyvissä, mieltä askarruttavissa asioissa.

Lisätietoa:

Tanita Heinonen, p. 041 731 0438, tanita.heinonen@tampere.fi

bottom of page