top of page
Tampere_nuoriso_negateksti.png

Pelifarmi on osa Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden digitaalista nuorisotyötä. Palvelemme toiminnalla koko Tampereen nuoria ja nuorten parissa toimivia aikuisia.

Meihin voi ottaa yhteyttä nuoren mediankäyttöön ja digitaalisiin ympäristöihin liittyvissä kysymyksissä. Järjestämme myös kouluilla vanhempainiltoja sekä tarjoamme mahdollisuuden tulla tutustumaan meidän pelitoimintaan.

MITÄ ON DIGITAALINEN NUORISOTYÖ?

Yksinkertaisimmillaan digitaalinen nuorisotyö on digitaalisen teknologian ja median hyödyntämistä nuorisotyössä. Hyödyntäminen voi olla joko yhdessä pelaamista, sosiaalisen median käyttöä tai vaikkapa keskustelemista verkossa olevista ilmiöistä. 

 

EU:n digitalisaatio ja nuoret -asiantuntijaryhmän (2018) mukaan digitaalinen nuorisotyö:

• Tarkoittaa digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä tai käsittelemistä nuorisotyössä.

• Ei ole nuorisotyön menetelmä – digitaalinen nuorisotyö voi sisältyä mihin tahansa nuorisotyön muotoon (avoin nuorisotyö, nuorten tieto- ja neuvontatyö, etsivä nuorisotyö jne.).

• Omaa samat tavoitteet kuin nuorisotyö ylipäänsä, ja digitaalisen median ja teknologian hyödyntämisen tulisi aina tukea näitä tavoitteita.

• Voi olla sekä fyysisessä että digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaa – tai näiden kahden sekoitus. Digitaalista mediaa ja teknologiaa voidaan hyödyntää nuorisotyössä välineenä, toimintana tai sisältönä.

On nuorisotyötä, jota ohjaavat samat arvot ja periaatteet kuin muutakin nuorisotyötä.

Lähde

bottom of page